Genredigering

Genredigering.

Det finns olika metoder för genredigering varav CRISPR/Cas9 är den mest utbredda p.g.a. sin enkelhet.