CRISPR/Cas9

CRISPR/Cas9 är en teknik för att klippa och klistra i arvsmassan hos alla levande organismer. Ursprungligen handlar det om ett vapen som vissa bakterier använder för att klippa sönder och oskadliggöra gener i invaderande virus.
Men klippmekanismen fungerar även hos andra organismer, från svampar till människa, trots att de inte finns där naturligt.
Upptäckten gjordes av Emmanuelle Charpentier vid Max Planckinstitutet i Berlin vid ett samarbete med Jennifer Doudna vid University of California. Rönen publicerades i den vetenskapliga tidskriften science i augusti 2012.
Metoden fungerar för alla förändringar man vill göra i en cell. Gener kan bytas ut, eller stängas av. Man kan reparera skadade gener. Allt som krävs är en liten bit DNA som liknar den som klipps. Då använder cellen den delen som reservdel.

Även inom växtriket kan tekniken CRISPR/Cas9 användas för att snabbt införa genetiska förändringar i jordbruksväxter och träd. Framtidsscenariot är att kunna reparera gener direkt i kroppen. Då skulle man kunna bota sjukdomar som orsakas av en enda gen, t.ex. cystisk fibros och Huntingtons sjukdom. Men först gäller det att förvissa sig om att gensaxen aldrig klipper fel.

Genom att genförändra embryon eller könsceller skulle man t.o.m. kunna radera ut ärftliga sjukdomar i en släkt, men att genförändra embryon eller könsceller är inte tillåtet i större delen av världen. I Asien finns dock inte något sådan förbud.